TÌM CƠ SỞ / THỢ MAY ÁO DÀI

Chúng tôi đang tìm các cơ sở hoặc thợ may áo dài.

Yêu cầu: biết thành thạo cắt may áo dài cách tân hoặc truyền thống. Uy tín, chất lượng. Ưu tiên tại Tp Hồ Chí Minh.

Liên hệ : info@anhlinh.vn